Які бувають рекуператори

Стан ринку енергоресурсів сьогодні актуалізує використання економічного обладнання з експлуатацією витрачених ресурсів повторно. Розглянемо прилади такого типу, зважимо переваги та вивчимо недоліки.

У вентиляційних системах використання вторинних ресурсів відбувається за рахунок теплообміну між витяжним повітряним потоком і припливом завдяки нагріванню або охолодженню від додаткових установок. Проектуючи вентиляцію, додайте пристрій, який виконує завдання енергозбереження – теплообмінник (теплоутилізатор), що застосовується автономно або вбудовується. Наводити повний список теплоутилізаторів, представлених на ринку, немає сенсу, далеко не всі відрізняються високими показниками. Тому розглянемо три найефективніші типи.

Пластинчасті теплообмінники (перехресні, рекуперативні)

Виділяються ефективністю 50-90% та різноманіттям. Пристрої складаються з нерухомих елементів – пластин та працюють за принципом передачі тепла між ними. З боків пластин рухаються потоки витяжного та припливного повітря. Траєкторії руху не перетинаються, проте зіткнення повітряних струменів не виключається. Пропускний клапан регулює передачу тепла, кількість, контролює витрати.

У разі використання рекуператорів такого виду враховується можливість конденсації. У приладах використовуються відводи для вологи і затвори, які не дають конденсату потрапити в повітропровід. Також конструкції містять пристрої для розморожування льоду.

Роторні рекуператори (обертові або регенеративні)

Ефективність теплоутилізаторів становить 75-85%. Рухливий елемент – ротор – передає тепло між повітряними потоками. Потужність рекуперації регулюється зміною частоти обертання ротора.

До недоліків відноситься можлива передача запахів і забруднень через ймовірність змішування припливного та витяжного повітря. Тому рекомендується розміщення вентиляторів. А ось ризику обледеніння практично немає, що робить установку системи розморожування необов’язковою.

Рекуператори із проміжним теплоносієм

Діапазон ефективності коливається від 45-ти до 60%. Механізм характеризується оснащенням кількома теплоутилізаторами, розташованими у витяжному та припливному каналах, між якими циркулює носій тепла. У ролі теплоносія виступають водно-гліколевий розчин або вода. І тут тепло регулюється шляхом впливу на швидкість руху теплоносія.

Перевага рекуператорів із проміжним теплоносієм – ізольованість теплоносія, повітряні потоки не перемішуються, виключається перенесення забруднень.

Принцип рекуперації тепла використовується в обладнанні вентиляційних систем давно. Зниження витрат під час експлуатації техніки залишається першочерговим напрямком. Сподіваємося, що запропонований опис допоможе визначитись у виборі.